Henkilöbrändi 101 – Mitä on henkilöbrändäys ja miten brändään itseni?

Sisällysluettelo

Yleinen, Brändi, Markkinointi, Sosiaalinen media

Mitä on henkilöbrändäys?

Moni on varmasti törmännyt tähän termiin useissakin eri yhteyksissä, mutta monesti henkilöbrändäys mainitaan ohimennen tai sitä hehkutetaan ilman sen tarkempaa selitystä. Mitä henkilöbrändäys siis oikeasti tarkoittaa? Tuleeko brändäystä aloittaessa valita punainen hattu tai isot vihreät silmälasit, joita tunnollisesti käyttää päivästä toiseen? No ei tietenkään.

Brändi on aina mielikuva. Henkilöbrändillä tarkoitetaan niitä mielikuvia, mitä ihmisillä on nimeesi ja osamiseesi liittyen. Henkilöbrändiä verrataan maineeseen ja sitä se onkin. Henkilöbrändäys terminä on kuitenkin kaupallisempi ja sisältää myös usein markkinoinnin keinoja, kuten logot, värit ja tiedostetun brändin (eli maineen) johtamisen.

Henkilöbrändi tarkoittaa siis sinua – niin ulkoisia kuin sisäisiä piirteitä. Se tarkoittaa sitä, kuka sinä olet ja mistä sinut ja sinun työsi tunnistaa, mihin osaamisesi yhdistetään ja tärkeimpänä sitä, mistä sinä jäät mieleen. Jos räikeät silmälasit viestivät persoonaasi, niin ne voivat tietenkin olla osa brändiäsi, mutta asusteet eivät missään nimessä ole henkilöbrändäyksen ydin. Tässä tekstissä käymme läpi henkilöbrändäystä terminä ja oikein tehtyä henkilöbrändäysprossessia. 

Henkilöbrändäys ymmärretään usein väärin

Henkilöbrändäys on aihe, joka on herättänyt paljon erilaisia mielipiteitä esim. sen teennäisyydestä, mutta vihdoin Suomessakin aletaan olla valmiita ottamaan aihe vakavasti myös asiantuntijoiden keskuudessa ja oman osaamisen paketoinnin ja markkinoinnin hyödyt ymmärretään. Etenkin, kun työelämä muuttuu vauhdilla ja erilaiset kevytyrittäjyys- ja projektityöt lisääntyvät, henkilöbrändäys on ajankohtainen aihe meille jokaiselle.

Yksi isoimmista väärinymmärryksistä aiheen ympärillä on ottaa mallia yrityksien brändäämistä keulakuvajohtajista. Tällainen markkinointi vaatii henkilöbrändäykseen liittyviä piirteitä, mutta ei ole itsessään johtajan henkilöbrändäystä, vaan osa yritysbrändin kehittämistä. Henkilöbrändäys ei ole organisaatiosidonnaista. Henkilöbrändäyksessä johtajaa ei brändätä tietyn yrityksen toimitusjohtajaksi, vaan tiettyjen aiheiden asiantuntijaksi ja osaajaksi. Henkilöbrändi on sidonnainen omaan osaamiseen ja luonteeseen, ei yrityksiin, titteleihin tai tiimiin. Itseään ei tulisi juuri koskaan brändätä titteliin tai työpaikkaan liittyen.

Henkilöbrändäyksen ydin on oman osaamisen, omien heikkouksien, sekä saavutusten ja tavoitteiden kartoittamista ja niiden paketoimista ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi – tuotteeksi, joka voi (=osaa) ratkaista tietyt ongelmat. Kun tämä paketti on muille helposti ymmärrettävä, voivat muut sisäistää potentiaalisi ja viedä sinua tavoitteitasi kohti – antaa sinulle tilaa ja mahdollisuuksia tehdä asioita, joissa olet hyvä. 

Hyvä henkilöbrändi on 
1. Uniikki 
2. Ymmärrettävä 
3. Samaistuttava 
4. Inspiroiva

Ennen kuin aloitetaan käymään läpi käytännön henkilöbrändäysprosessia on vielä pakko mainita, että henkilöbrändäystä ei tule koskaan ottaa liian vakavasti. Itsensä raaka tuotteistaminen ei koskaan ole hyvä vaihtoehto. Kiiltokuvamainen henkilöbrändi ei ole kenenkään tavoite, sillä muistettavuus ja luotettavuus tulevat nimenomaisesti samaistuttavuudesta ja uniikkiudesta.

Henkilöbrändäysprosessi

Nyt mennään käytäntöön. Henkilöbrändäyksessä on eri vaiheita, jotka on kaikki tärkeä käydä läpi, jotta brändi on aito ja johdonmukainen. Henkilöbrändi ei ole tuotebrändin tavoin kuluttajien tarpeisiin luotu kokonaisuus, vaan se pohjautuu aina kompleksiin ihmiseen, jolla on menneisyys ja ajan myötä muuttuvat tavoitteet ja unelmat. Näin ollen prosessi alkaa itsensä tutkistelusta ja osaamisen kartoittamisesta eli brändi-identiteetin rakentamisesta.

Alla olevassa kuvassa näkyy prosessin kulku ja alla olevat johdattelevat kysymykset auttavat pääsemään kiinni prosessin vaiheisiin. On äärettömän hyödyllistä, jos prosessissa on mukana ulkopuolinen, joka voi kertoa omaa näkemystään brändäykseen liittyen. Kannustan siis hankkimaan sparraajan, mentorin tai jonkun asiaa ymmärtävän, joka voi antaa ulkopuolisen näkökulman prosessiisi!

Brändi-identiteetin rakentaminen

Mikä on tarinasi? 

Kuka olen? Mistä olen kotoisin? Mitkä ovat arvoni? Mikä on koulutustaustani? Mistä olen kiinnostunut? Millainen on lähipiirini? Nämä kaikki luovat perustan sille, mitä olet ja mitä tietoa ja taitoja sinulla on, sekä tietysti sen miten muut näkevät sinut. On tärkeää käydä kokonaisvaltaisesti läpi omaa taustaa, jotta osaamisen kokonaisuus selkeytyy itselle. Mikä on luonut minusta minunlaisen? Kun tämä kaikki on selvillä, on helpompi päättää, mistä asioista viestiminen tukee brändiäsi. 

Mitkä ovat tavoitteesi? 

Mitä haluan uraltani? Mikä olisi hienointa, mitä voisin kuvitella urallani tapahtuvan? Mihin koen, että minulla on annettavaa? Tavoitteesi määrittävät yllättävän paljon sinua ihmisenä. Se, mistä unelmoit ja mitä tavoittelet kertoo persoonastasi. Tavoitteet ovat siis iso osa brändiäsi. 

Mikä erottaa sinut muista? 

Nyt mietitään, mikä on paikkasi markkinoilla: Mihin sijoitut verrattuna muihin brändeihin(=kilpailijoihisi tai esimerkiksi muihin työnhakijoihin)?

Differoinnilla tarkoitetaan muista erottautumista. Miten tuote eroaa muista saman käyttötarkoituksen tuotteista markkinoilla? Tuotteiden differoinnissa voidaan käyttää hintadifferointia tai luomalla esimerkiksi erilainen paketti. Differoinnilla siis yritetään saada ensisijaista asemaa osan kohderyhmän silmissä ja luoda muistettavuutta poikkeavien eli eriävien ominaisuuksien avulla.

Henkilöbrändäyksessä on kyse myös differoinnista. Miten eroan muista saman alan henkilöistä? Miten saan tietyn kohderyhmän valitsemaan juuri minut? Ero henkilöbrändäyksessä on se, että ei ole olemassa kahta samanlaista ihmistä, joten ydintuote ei tietenkään ole täysin samanlainen. Differointi onkin siis tiettyjen, poikkeavien piirteiden esiin tuomista omassa brändissäsi, ei niiden keksimistä. Millainen on osaamisesi kokonaisuus ja miten se eroaa muista? Mikä on uniikkia työtavassasi? Ota kaikki irti näistä eroista ja luo niistä brändisi. 

Aseta tavoitteet

Aseta tässä vaiheessa itsellesi tavoitteet ja aikajana. Henkilöbrändäyksessä voi olla paljon erilaisia tavoitteita itse brändi-imagon lisäksi. Mitkä asiat edesauttavat brändisi muodostumista?

Yleisiä brändiä tukevia tavoitteita,

 • Verkostoitua
 • Kasvattaa someyleisöä
 • Saada julkisuutta
 • Saada uskottavuutta alalla
 • Lisää asiakkaita tai uusi kohderyhmä
 • Löytää uusi työ

Brändistrategian rakentaminen ja sen implementointi eli vaikutelmajohtaminen

Tässä vaiheessa tulee luoda strategia eli toimintasuunnitelma brändin rakentamiseen ja muiden tavoitteidesi saavuttamiseen. Miten viestin brändini piirteistä mahdollisimman tehokkaasti? Mitä minun tulee tehdä, että ihmiset näkevät minut tietyssä valossa?

Vaikutelmajohtaminen terminä tarkoittaa sen kuvan kontrolloimista, minkä annat itsestäsi tapaamillesi henkilöille, päivittäin, niin somessa kuin reaalimaailmassa. Tämä voi kuulostaa ensin joidenkin korvaan negatiiviselta, mutta kyse ei siis ole esittämisestä tai feikkaamisesta, vaan parhaiden piirteiden esiin tuomista ja oleellisten asioiden mainitsemista, jotta olet relevantti ja mieleenpainuva tapaamisessa kuin tapaamisessa. Strategian luominen onkin brändäyksen vaikein osa ja siihen usein tarvitaan asiantuntijan apua, sillä ulkopuolisen kommentit ovat prosessin aikana todella tärkeitä.

Vaikutelma muodostuu mm. seuraavien asioiden kautta, 

 • Kommunikointitapa 
 • Sanavalinnat
 • Mitä kerrot itsestäsi ensimmäisenä
 • Miten esität osaamisesi ja tavoitteesi
 • Miten kannat itsesi ja miltä näytät/miltä someprofiilisi näyttää
 • Miten puhut muista

Pääpointtina vaikutelmajohtamisessa on, että jokaisesta tapaamisesta ja kohtaamisesta jää vaikutelma ja ihmiset tekevät aina johtopäätöksiä tapaamastaan ihmisestä mietti sitä tai ei. Tämän takia se, että tiedät millaisen vaikutelman jätät ja ylipäänsä tiedostat, että voit vaikuttaa siihen, asettaa sinut jo etuasemaan.

Ensivaikutelmista

Ensivaikutelma on yksi vaikuttavimmista kohtaamisista ja hyvin tärkeä aihe henkilöbrändäyksen saralla. Se määrittää enemmän kuin yksikään muu tapaaminen. Ensivaikutelman aikana ihminen tekee eniten tiedostamattomia johtopäätöksiä. Nämä tiedostamattomat johtopäätökset vaikuttavat kaikkiin tuleviin tapaamisiin ja niissä tehtyihin vaikutelmiin. Siten onkin tärkeää, että opettelet esittäytymään brändin mukaisesti ja tuot oleelliset asiat esiin, jotta ensivaikutelma on positiivinen. On hyvä myös huomata, että nykyään iso osa ensivaikutelmista tehdään someprofiilien välityksellä. Kyllä, jo pelkät kuvat luovat vaikutelman ja alitajuisia asenteita uusia ihmisiä kohtaan. Siten someprofiilit ja someaktiivisuus ovat iso osa brändäystä. Profiilissa kaiken tulisi olla linjassa brändin kanssa, koska kaikki sisältö voidaan käydä läpi tehdessä ensivaikutelmaa.

Asioita, joita voit tehdä parhaan ensivaikutelman luomiseksi,

 • Päivitä sosiaalisen median profiilit brändin mukaisiksi – kaikkien profiilien tulisi olla linjassa toistensa kanssa
 • Päivitä vaatekaappi/oma lookkisi olemaan linjassa brändin kanssa 
 • Mieti, miten tuot esiin brändiäsi esittäytyessä uusille ihmisille
 • Äänitä omaa puhettasi tapaamisen/esiintymisen aikana ->  Mieti, miten saat sanoitettua asioita enemmän brändisi äänellä ja lisää seuraavalla kerralla tietoisesti brändin piirteitä sopiviin kohtiin

Me Comialla voidaan auttaa löytämään tehokkain tapa viestiä omasta osaamisestasi  – Ota yhteyttä ja luodaan strategia brändillesi. 

Mittaaminen, reflektointi ja itsensä kehittäminen

Henkilöbrändäys ei ole kuuden viikon projekti, jonka voi unohtaa, kun strategia on saatu valmiiksi. Iso osa henkilöbrändäyksestä on itsensä kehittämistä ja kehityksen tutkiskelua. Voit itse päättää syklin pituuden ja mittarit riippuen tavoitteistasi. Usein kolmen kuukauden välein kannattaa pysähtyä miettimään, miten on kehittynyt ja strategiaa taas voi miettiä uudestaan esimerkiksi puolen vuoden välein. Anna aikaa itsellesi!

Reflektointi:

Olenko lähempänä tavoitteitani(mittarit)? Olenko saanut uusia verkostoja? Tuntuuko, että ihmiset ymmärtävät osaamistani paremmin? Onko jokin osa tekemisessäni ristiriidassa unelmieni kanssa? Voisinko tehdä jotain tehokkaammin? 

Itsensä kehittäminen: 

Onko olemassa taitoja, joita tarvitsisin saavuttaakseni tavoitteeni nopeammin?

Tämän jälkeen ympyrä lähteekin alusta ja pääset testaamaan omaa kehitystäsi. Aseta uudet tavoitteet, mukauta strategiaasi ja lähde noudattamaan maltillisesti uutta suunnitelmaa. Opit varmasti jatkuvasti uutta itsestäsi ja verkostostasi! 

——–

Onko henkilöbrändäys ajankohtaista liiketoimintasi tai urasi kannalta? Ota meihin yhteyttä, niin voidaan katsoa henkilökohtainen konsultaatio brändisi osalta. 

Kirjoittaja

Arvostele artikkeli

0 / 5

Jätä meille rehellinen arviosi artikkelista, niin osaamme tuottaa jatkossa entistäkin parempaa sisältöä. Kiitos!